Pondelok 04.12.2023


Pondelok 04.12.2023

Zoznam alergénov je uvádzaný pri každom menu

 Pridáme ráno  🥰

1.    5,90€

2.    5,90€

3.   5,90€

VIP MENU :    9,80 €

Obal na polievku 0,20 €

Obal na hlavné jedlo 0,50€

Obal na hlavné a polievku 0,70€